Sell2Wales.gov.wales uses cookies which are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to help us improve government digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.

Accept cookies Cookie Settings

View Notice

Do you wish to record an interest in this notice?
Do you require any additional documents?

Notice Details

Title: COMGDCG2122.03: Prosiect Adnabod y Seiliau
OCID: ocds-kuma6s-114436
Published by: University of Wales Trinity Saint David
Authority ID: AA0343
Publication Date: 29/09/2021
Deadline Date: 18/10/2021
Deadline Time: 12:00
Notice Type: Contract Notice
Has Documents: Yes
Has ESPD: No
Abstract: Project ymchwil i gyrhaeddiad Cymraeg llafar dwy garfan o ddysgwyr, sef Carfan A a Charfan B.
Carfan A = dysgwyr 16-18 oed sydd wedi cwblhau TGAU Cymraeg Ail Iaith;
Carfan B = oedolion sydd wedi cwblhau lefel B1 (Canolradd).
1. Cynnal ymchwil pen desg i adroddiadau a gweithiau ymchwil perthnasol eraill, gan ystyried y newidynnau sydd ynghlwm â chymharu lefelau iaith dwy garfan wahanol; hefyd y disgwyliadau sydd ymhlyg yn y cymwysterau sy’n bodoli’n barod ar gyfer y ddwy garfan.
2. Cynnull panel ymgynghorol i lywio’r project ar lefel gyffredinol, a fydd yn cynnwys swyddogion y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, CBAC a sefydliadau perthnasol eraill. Panel bach o unigolion arbenigol fydd hwn, nid trawstoriad o’r sector addysg. Rhagwelir y bydd angen tri chyfarfod hanner diwrnod at ddibenion y project hwn.
3. Paratoi profion llafar diagnostig a fydd yn addas i’w defnyddio gyda’r ddwy garfan, er mwyn adnabod cryfderau ac adnabod proffil iaith Cymraeg llafar mewn ffordd sy’n deg ac yn fesuradwy.
4. Ateb gofynion gwarchod data a moeseg unrhyw ymchwil a gynhelir.
5. Cysylltu â chanolfannau dysgu er mwyn trefnu bod digon o ddysgwyr o’r ddwy garfan yn fodlon cymryd rhan yn y project; cael hyd i gyfwelwyr llafar; cynnal hyfforddiant i’r cyfwelwyr; cael hyd i aseswyr; cynnal yr asesiadau a’u recordio ar-lein, wedi i’r cyfranogwyr gydsynio’n ffurfiol; trefnu asesu priodol; paratoi’r canlyniadau i’w dadansoddi.[1]
6. Trefnu holiadur adborth i’w anfon at y rhanddeiliaid.
7. Paratoi adroddiad yn crynhoi canfyddiadau’r ymchwil ac yn argymell sut orau i ddarparu ar gyfer carfan A a chynnig y llwybrau mwyaf addas iddynt o fewn y maes dysgu Cymraeg. Bydd awdur/on yr adroddiad hefyd yn ystyried unrhyw oblygiadau posibl neu argymhellion ehangach, a allai gyfrannu at drafodaethau mewn meysydd cysylltiedig, ac a fydd yn cefnogi nodau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’r Gymraeg. Gellir cynnwys argymhellion eraill sy’n ymwneud â dulliau dysgu, adnoddau, strwythur y ddarpariaeth ac ymchwil pellach posibl hefyd.

This notice is also available in the following languages:

CONTRACT NOTICE – NATIONAL

SERVICES

1 Authority Details

1.1

Authority Name and Address


Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant / University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK

Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

+44 1267676767


http://www.tsd.ac.uk

1.2

Address from which documentation may be obtained


Sell2Wales Website
UK
www.sell2wales.gov.wales

1.3

Completed documents must be returned to:


Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
UK

Heledd Jones


heledd.jones@dysgucymraeg.cymru

2 Contract Details

2.1

Title

COMGDCG2122.03: Prosiect Adnabod y Seiliau

2.2

Description of the goods or services required

Project ymchwil i gyrhaeddiad Cymraeg llafar dwy garfan o ddysgwyr, sef Carfan A a Charfan B.

Carfan A = dysgwyr 16-18 oed sydd wedi cwblhau TGAU Cymraeg Ail Iaith;

Carfan B = oedolion sydd wedi cwblhau lefel B1 (Canolradd).

1. Cynnal ymchwil pen desg i adroddiadau a gweithiau ymchwil perthnasol eraill, gan ystyried y newidynnau sydd ynghlwm â chymharu lefelau iaith dwy garfan wahanol; hefyd y disgwyliadau sydd ymhlyg yn y cymwysterau sy’n bodoli’n barod ar gyfer y ddwy garfan.

2. Cynnull panel ymgynghorol i lywio’r project ar lefel gyffredinol, a fydd yn cynnwys swyddogion y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, CBAC a sefydliadau perthnasol eraill. Panel bach o unigolion arbenigol fydd hwn, nid trawstoriad o’r sector addysg. Rhagwelir y bydd angen tri chyfarfod hanner diwrnod at ddibenion y project hwn.

3. Paratoi profion llafar diagnostig a fydd yn addas i’w defnyddio gyda’r ddwy garfan, er mwyn adnabod cryfderau ac adnabod proffil iaith Cymraeg llafar mewn ffordd sy’n deg ac yn fesuradwy.

4. Ateb gofynion gwarchod data a moeseg unrhyw ymchwil a gynhelir.

5. Cysylltu â chanolfannau dysgu er mwyn trefnu bod digon o ddysgwyr o’r ddwy garfan yn fodlon cymryd rhan yn y project; cael hyd i gyfwelwyr llafar; cynnal hyfforddiant i’r cyfwelwyr; cael hyd i aseswyr; cynnal yr asesiadau a’u recordio ar-lein, wedi i’r cyfranogwyr gydsynio’n ffurfiol; trefnu asesu priodol; paratoi’r canlyniadau i’w dadansoddi.[1]

6. Trefnu holiadur adborth i’w anfon at y rhanddeiliaid.

7. Paratoi adroddiad yn crynhoi canfyddiadau’r ymchwil ac yn argymell sut orau i ddarparu ar gyfer carfan A a chynnig y llwybrau mwyaf addas iddynt o fewn y maes dysgu Cymraeg. Bydd awdur/on yr adroddiad hefyd yn ystyried unrhyw oblygiadau posibl neu argymhellion ehangach, a allai gyfrannu at drafodaethau mewn meysydd cysylltiedig, ac a fydd yn cefnogi nodau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’r Gymraeg. Gellir cynnwys argymhellion eraill sy’n ymwneud â dulliau dysgu, adnoddau, strwythur y ddarpariaeth ac ymchwil pellach posibl hefyd.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=114436.

2.3

Notice Coding and Classification

39162100 Teaching equipment
80000000 Education and training services
80490000 Operation of an educational centre
80580000 Provision of language courses
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Total quantity or scope of tender

3 Conditions for Participation

3.1

Minimum standards and qualification required

Welsh language is essential for this work, please see the Welsh section of the website for details: https://dysgucymraeg.cymru/amdanom-ni/swyddi/

4 Administrative Information

4.1

Type of Procedure

Single stage - Any candidate may submit a tender.

4.2

Reference number attributed to the notice by the contracting authority

COMGDCG2122.03

4.3

Time Limits

Time-limit for receipt of completed tenders
    18-10-2021  Time  12:00

Estimated award date
 22-10-2021

4.5

Language or languages in which tenders or requests to participate can be drawn up

CY 

4.6

Tender Submission Postbox

5 Other Information

5.1

Additional Information

(WA Ref:114436)

5.2

Additional Documentation

Llythyr Cydnabyddiaeth (3)
Manyleb Project Adnabod y Seiliau (Terfynol)

5.3

Publication date of this notice

 29-09-2021

Information added to the notice since publication.

Additional information added to the notice since it's publication.
No further information has been uploaded.
Main Contact: N/a
Admin Contact: N/a
Technical Contact: N/a
Other Contact: heledd.jones@dysgucymraeg.cymru

Commodity Categories

Commodity Categories
IDTitleParent Category
80000000Education and training servicesEducation
80490000Operation of an educational centreAdult and other education services
80580000Provision of language coursesTraining services
39162100Teaching equipmentEducational equipment

Delivery Locations

Delivery Locations
IDDescription
1017Bridgend and Neath Port Talbot
1022Cardiff and Vale of Glamorgan
1015Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1013Conwy and Denbighshire
1020East Wales
1023Flintshire and Wrexham
1016Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1012Gwynedd
1011Isle of Anglesey
1021Monmouthshire and Newport
1024Powys
1014South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1018Swansea
1000WALES
1010West Wales and The Valleys

Alert Region Restrictions

The buyer has restricted the alert for this notice to suppliers based in the following regions.

Alert Region Restrictions
There are no alert restrictions for this notice.

Further Instructions

The Buyer has attached further instructions with this notice. Please read these carefully and take the necessary action(s).

Record your interest in this notice and you will be automatically sent clarifications and deadline date changes etc. Please note that recording your interest does not automatically enter you into the tender process for this notice, you still have to submit your response by the deadline stated. To record an interest in this notice and add it to your interests list please click the Record your interest now button at the top of the page.

Ask the buyer any questions you may have relating to this notice. To ask the buyer a question or questions please click the Record your interest now button at the top of the page.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Current Documents

CreatedNameDescriptionSizeDownloads
29/09/2021 Llythyr Cydnabyddiaeth (3) Llythyr Cydnabyddiaeth13.77 KB3
29/09/2021 Manyleb Project Adnabod y Seiliau (Terfynol) Manyleb51.89 KB4

Replaced Documents

There are no previous versions of these documents

Copyright © Sell2Wales