Sell2Wales.gov.wales uses cookies which are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to help us improve government digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.

Accept cookies Cookie Settings

View Notice

The buyer is not using this website to administer the notice. To record your interest or obtain additional information or documents please find instructions within the Full Notice Text. (NOTE: Contract Award Notices and Prior Information Notices do not normally require a response)

Add notice to my Sell2Wales Interest List

Notice Details

Title: Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000
Published by: North Wales Police
Publication Date: 07/04/2021
Deadline Date:
Deadline Time:
Notice Type: Contract Award Notice
Has Documents: No
Has ESPD: No
Abstract: North Wales Police continue to require the services of building contractors to carrying out construction work valued between £50,000 and £300,000 on the North Wales Police Estate. This is will be in the form of a framework agreement and will be awarded to a multiple number of contractors and in turn we will conduct mini-competitions or direct awards for specific projects that arise through the length of the contract. Envisaged yearly annual expenditure split across specific job approximately £750,000.
Contract ar gyfer Prosiectau Adeiladu
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i fod angen gwasanaethau contractwyr adeiladu i wneud gwaith adeiladu sy’n werth rhwng £50,000 a £300,000 ar Ystâd Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru. Bydd hyn ar ffurf cytundeb fframwaith a chaiff ei ddyfarnu i nifer lluosog o gontractwyr ac yn ei dro byddwn yn cynnal cystadlaethau bach neu ddyfarniadau uniongyrchol ar gyfer prosiectau penodol sy'n codi drwy oes y contract. Gwariant blynyddol a ragwelir wedi'i rannu ar draws swydd benodol tua £750,000.
Bydd yr Heddlu'n ei gwneud yn ofynnol i'r contractwr llwyddiannus allu darparu tystiolaeth o'i brofiad a'i arfer gorau yn y maes adeiladu hwn a'r gallu i ymgymryd â gwaith mewn amgylchedd sy’n cynnwys gweithwyr.
Mae'r contract yn debygol o ddechrau tua chanol i ddiwedd mis Ebrill 2021 (mae Cyfyngiadau Covid yn Berthnasol) a bydd yn rhedeg am gyfnod o 5 mlynedd (estyniadau 2+1+1+1 yn seiliedig ar berfformiad y gwaith)
Mae rhagor o wybodaeth a dogfennau ar gael ar System E-dendro Cyflenwad yr UE / Golau Glas yn https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT
Dylid codi unrhyw gwestiynau drwy adran Negeseuon y Tendr, sylwer na fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei rhoi y tu allan i'r system.
Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 26 Chwefror 2021.

CONTRACT AWARD NOTICE – NATIONAL

WORKS

1 Authority Details

1.1

Authority Name and Address


North Wales Police

Force Headquarters, Glan-y-Don, Colwyn Bay,

Colwyn Bay

LL29 8AW

UK

Procurement Department

+44 1492804051


2 Contract Details

2.1

Title

Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000

2.2

Description of the contract

North Wales Police continue to require the services of building contractors to carrying out construction work valued between £50,000 and £300,000 on the North Wales Police Estate. This is will be in the form of a framework agreement and will be awarded to a multiple number of contractors and in turn we will conduct mini-competitions or direct awards for specific projects that arise through the length of the contract. Envisaged yearly annual expenditure split across specific job approximately £750,000.

Contract ar gyfer Prosiectau Adeiladu

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i fod angen gwasanaethau contractwyr adeiladu i wneud gwaith adeiladu sy’n werth rhwng £50,000 a £300,000 ar Ystâd Gwasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru. Bydd hyn ar ffurf cytundeb fframwaith a chaiff ei ddyfarnu i nifer lluosog o gontractwyr ac yn ei dro byddwn yn cynnal cystadlaethau bach neu ddyfarniadau uniongyrchol ar gyfer prosiectau penodol sy'n codi drwy oes y contract. Gwariant blynyddol a ragwelir wedi'i rannu ar draws swydd benodol tua £750,000.

Bydd yr Heddlu'n ei gwneud yn ofynnol i'r contractwr llwyddiannus allu darparu tystiolaeth o'i brofiad a'i arfer gorau yn y maes adeiladu hwn a'r gallu i ymgymryd â gwaith mewn amgylchedd sy’n cynnwys gweithwyr.

Mae'r contract yn debygol o ddechrau tua chanol i ddiwedd mis Ebrill 2021 (mae Cyfyngiadau Covid yn Berthnasol) a bydd yn rhedeg am gyfnod o 5 mlynedd (estyniadau 2+1+1+1 yn seiliedig ar berfformiad y gwaith)

Mae rhagor o wybodaeth a dogfennau ar gael ar System E-dendro Cyflenwad yr UE / Golau Glas yn https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=BLUELIGHT

Dylid codi unrhyw gwestiynau drwy adran Negeseuon y Tendr, sylwer na fydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei rhoi y tu allan i'r system.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 26 Chwefror 2021.

2.3

Notice Coding and Classification

45000000 Construction work
45210000 Building construction work
45216000 Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Estimated Total Value

3 Procedure

3.1

Type of Procedure

Single stage - Any candidate may submit a tender.

4 Award of Contract

4.1

Successful Bidders

4.1.1

Name and Address of successful supplier, contractor or service provider

Novus Property Solutions Ltd

Five Towns House, Hillside, Festival Way,

Stoke-On-Trent

ST15SH

UK
www.novussolutions.co.uk
Relm Group Ltd

Penrhos Manor, Oak Drive,

Colwyn Bay

LL297YW

UK
www.relmgroup.co.uk
Brenig Construction Limited

Parc Busnes Cartrefi Conwy Business Park, Station Road, Mochdre,

Colwyn Bay

LL285EF

UK
Nwps Construction Ltd

Cambrian Business Park, Marsh Road,

Rhyl

LL182AD

UK
nwpsconstructon.com
Parkcity Multitrade Ltd

Unit 10 New Vision Business Park, Glascoed Road,

St Asaph

LL170LP

UK
Hms

Advance Park, Park Road, Rhosymedre,

Wrexham

LL143YR

AM
www.hmsworks.co.uk
R L Davies & Son Ltd

Llys Derwen, Llysfaen Colwyn Bay,

Conwy

LL298SS

UK
Gk Construction & Project Management Ltd

2 Bradford Ave , Birkacre Park,

Chorley

PR73TP

UK
www.gkcpm.co.uk
Elate Construction Ltd

Brynford House, Brynford Street ,

Holywell

CH87RD

UK
www.elateconstruction.co.uk
Mph Construction

Bromfield House, Queens Lane, Bromfield Industrial Estate,

Mold

CH71XB

UK
mphconstruction.co.uk

5 Other Information

5.1

Reference number attributed to the notice by the contracting authority

NWP.42977

5.2

Date of Contract Award

 25-03-2021

5.3

Number of tenders received

15

5.4

Other Information

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:109617)

5.5

Additional Documentation

N/a

5.6

Publication date of this notice:

 07-04-2021

Information added to the notice since publication.

Additional information added to the notice since it's publication.
No further information has been uploaded.
Main Contact: N/a
Admin Contact: N/a
Technical Contact: N/a
Other Contact: N/a

Commodity Categories

Commodity Categories
IDTitleParent Category
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45216000Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildingsDefence and security

Delivery Locations

Delivery Locations
IDDescription
1013Conwy and Denbighshire
1023Flintshire and Wrexham
1012Gwynedd
1011Isle of Anglesey

Alert Region Restrictions

The buyer has restricted the alert for this notice to suppliers based in the following regions.

Alert Region Restrictions
Region
Gwynedd
Wrexham
Flintshire
Denbighshire
Conwy
Isle of Anglesey

Document Family

Hide related notices
FEB358171: Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000
Publication Date: 02/02/2021
Deadline: 26/02/2021
Notice Type: Contract Notice
Authority name: North Wales Police
APR362011: Construction Framework for Projects from £50,000 to £300,000
Publication Date: 07/04/2021
Notice Type: Contract Award Notice
Authority name: North Wales Police

Copyright © Sell2Wales