Sell2Wales.gov.wales uses cookies which are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to help us improve government digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.

Accept cookies Cookie Settings

View Notice

The buyer is not using this website to administer the notice. To record your interest or obtain additional information or documents please find instructions within the Full Notice Text. (NOTE: Contract Award Notices and Prior Information Notices do not normally require a response)

Add notice to my Sell2Wales Interest List

Notice Details

Title: Gwahoddiad i dendro ar gyfer creu adnodd VR neu AR i arddangos peryglon posib ar safle fferm 
OCID: ocds-kuma6s-122149
Published by: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Authority ID: AA0753
Publication Date: 05/08/2022
Deadline Date:
Deadline Time:
Notice Type: Contract Award Notice
Has Documents: No
Has SPD: No
Abstract: Mae’r contract hwn ar gyfer datblygu ac awduro adnodd VR neu AR i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n arddangos peryglon posib ar safle fferm.
Gwahoddir ceisiadau gan gwmnïau addas i greu adnodd a fydd yn cynnwys gwahanol senarios i arddangos peryglon posib ar y fferm. Dylai’r senarios alluogi darlithwyr ac aseswyr i addysgu elfennau ymarferol a pheryglus y cwricwlwm mewn ffordd ddiogel. Nod yr adnodd byddai galluogi’r dysgwyr i:
1.Adnabod peryglon
2.Deall y risg posib y gall gwahanol beryglon beri
3.Deall sut i osgoi risg

CONTRACT AWARD NOTICE – NATIONAL

SERVICES

1 Authority Details

1.1

Authority Name and Address


Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Addysg Bellach a Phrentisiaethau, Y Llwyfan, Heol y Coleg,

Carmarthen

SA31 3EQ

UK

Dr Lowri Morgans

+44 267610400

post16@colegcymraeg.ac.uk

http://www.colegcymraeg.ac.uk

2 Contract Details

2.1

Title

Gwahoddiad i dendro ar gyfer creu adnodd VR neu AR i arddangos peryglon posib ar safle fferm 

2.2

Description of the contract

Mae’r contract hwn ar gyfer datblygu ac awduro adnodd VR neu AR i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n arddangos peryglon posib ar safle fferm.

Gwahoddir ceisiadau gan gwmnïau addas i greu adnodd a fydd yn cynnwys gwahanol senarios i arddangos peryglon posib ar y fferm. Dylai’r senarios alluogi darlithwyr ac aseswyr i addysgu elfennau ymarferol a pheryglus y cwricwlwm mewn ffordd ddiogel. Nod yr adnodd byddai galluogi’r dysgwyr i:

1.Adnabod peryglon

2.Deall y risg posib y gall gwahanol beryglon beri

3.Deall sut i osgoi risg

2.3

Notice Coding and Classification

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
80000000 Education and training services
1000 CYMRU
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1018 Abertawe
1020 Dwyrain Cymru
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1024 Powys

2.4

Estimated Total Value

3 Procedure

3.1

Type of Procedure

Single stage

4 Award of Contract

4.1

Successful Bidders

4.1.1

Name and Address of successful supplier, contractor or service provider

Galactig Llp

Rondo Media, Cibyn, Lon Cae Ffynnon,

Caernarfon

LL552BD

UK

Derick Murdochwww.galactig.com

5 Other Information

5.1

Reference number attributed to the notice by the contracting authority

N/a

5.2

Date of Contract Award

 20-07-2022

5.3

Number of tenders received

4

5.4

Other Information

(WA Ref:123805)

5.5

Additional Documentation

N/a

5.6

Publication date of this notice:

 05-08-2022

Information added to the notice since publication.

Additional information added to the notice since it's publication.
No further information has been uploaded.
Main Contact: post16@colegcymraeg.ac.uk
Admin Contact: N/a
Technical Contact: N/a
Other Contact: N/a

Commodity Categories

Commodity Categories
IDTitleParent Category
03000000Agricultural, farming, fishing, forestry and related productsAgriculture and Food
80000000Education and training servicesEducation

Delivery Locations

Delivery Locations
IDDescription
1017Bridgend and Neath Port Talbot
1022Cardiff and Vale of Glamorgan
1015Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1013Conwy and Denbighshire
1020East Wales
1023Flintshire and Wrexham
1016Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1012Gwynedd
1011Isle of Anglesey
1021Monmouthshire and Newport
1024Powys
1014South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1018Swansea
1000WALES
1010West Wales and The Valleys

Alert Region Restrictions

The buyer has restricted the alert for this notice to suppliers based in the following regions.

Alert Region Restrictions
There are no alert restrictions for this notice.

Document Family

Hide related notices
JUN401734: Gwahoddiad i dendro ar gyfer creu adnodd VR neu AR i arddangos peryglon posib ar safle fferm 
Publication Date: 14/06/2022
Deadline: 18/07/2022
Notice Type: Contract Notice
Authority name: Coleg Cymraeg Cenedlaethol
AUG407163: Gwahoddiad i dendro ar gyfer creu adnodd VR neu AR i arddangos peryglon posib ar safle fferm 
Publication Date: 05/08/2022
Notice Type: Contract Award Notice
Authority name: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Copyright © Sell2Wales