Skip to main content

We've saved some files called cookies on your device. These cookies are:

  • essential for the site to work
  • to help improve our website by collecting and reporting information on how you use it

We would also like to save some cookies to help tailor communications.

BETA
You're viewing an updated version of this service - your feedback will help us to improve it.

Contract Notice

Build of New Bulk Prep Kitchen

  • First published: 14 June 2024
  • Last modified: 18 July 2024

Contents

Summary

OCID:
ocds-kuma6s-141461
Published by:
Snowdonia Hospitality & Leisure Limited
Authority ID:
AA84641
Publication date:
14 June 2024
Deadline date:
31 July 2024
Notice type:
Contract Notice
Has documents:
Yes
Has SPD:
No
Has Carbon Reduction Plan:
Yes

Abstract

Lot 2 - Bulk Prep Kitchen, Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws y Coed. Project Overview This project, Bulk Prep Kitchen Build & Fit Out, is a key project to be delivered as part of the North Wales Growth Deal (now Ambition North Wales). The aim of the North Wales Growth Deal is to build a more vibrant, sustainable, and resilient economy in North Wales, The project sets out to future-proof tourism and hospitality skills provision and increase the commercial benefits from one of the best established and fastest growing sectors in the region. Successfully delivered, it will stimulate collaboration between GLLM & key stakeholders to coordinate action on skills and product development, transforming growth of the tourism and hospitality sector in the region. As a key stakeholder & spoke, Snowdonia Hospitality & Leisure Ltd will deliver a new Apprentice Accommodation Hub (Acorns) & state of the art bulk Prep Kitchen alongside decarbonisation of the existing hotel kitchen. The Bulk Prep Kitchen paves the way towards a more sustainable future. Decarbonisation and up to date installation of modern kitchen equipment will see a step change in the way kitchen apprentices learn about modern cooking methods and energy efficiencies. The Bulk Preparation kitchen will provide the separation of delivery and prepared supplies, follow a true food journey and focus on new roles at entry level positions. The aim is to create an ‘Out of Service’ model, for ease of operation and teaching. Not only will this new kitchen provide a pleasant and naturally light working area, with synergy of design, but it will also have highly efficient equipment appealing to the new digital generation. The kitchen will include energy optimisation unit and load management technology, with the option of utilising renewable energy via PV and off-peak battery charging, the kitchen has been designed to provide a net zero level of performance. The building has Planning Permission & Architect designs are included in the Invitation to Tender (ITT) Pack. . Lot 2 – CEGIN PARATOI SWMP – GWESTY ROYAL OAK –FFORDD CAERGYBI, BETWS-Y-COED. Trosolwg o'r Prosiect Mae'r prosiect hwn, CEGIN PARATOI SWMP Adeiladu a Gosod; yn brosiect allweddol i'w gyflawni fel rhan o Fargen Twf Gogledd Cymru (Uchelgais Gogledd Cymru bellach). Nod Bargen Twf Gogledd Cymru yw adeiladu economi fwy bywiog, gynaliadwy a gwydn yng ngogledd Cymru. Mae’r prosiect yn ceisio diogelu’r ddarpariaeth sgiliau twristiaeth a lletygarwch at y dyfodol a chynyddu’r buddion masnachol o un o’r sectorau sefydledig gorau ac sy’n tyfu gyflymafyn y rhanbarth. Os cyflawnir hyn yn llwyddiannus, bydd yn ysgogi cydweithio rhwng GLLM a rhanddeiliaid allweddol i gydlynu camau gweithredu ar ddatblygu sgiliau a chynnyrch, gan drawsnewid twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth. Fel rhanddeiliad allweddol, bydd Snowdonia Hospitality & Leisure Ltd yn darparu Hyb Llety Prentisiaid (Acorns) a Chegin Paratoi o’r radd flaenaf ochr yn ochr â datgarboneiddio cegin bresennol y gwesty. Bydd datgarboneiddio a gosod offer o cegin modern yn newid sylweddol yn y ffordd y mae prentisiaid cegin yn dysgu am ddulliau coginio modern ac effeithlonrwydd ynni. Bydd y Gegin Paratoi yn darparu gwahanu cyflenwadau a chyflenwadau parod, yn dilyn taith fwyd dilys ac yn canolbwyntio ar rolau newydd mewn swyddi lefel mynediad. Y nod yw creu model ‘Allan o Wasanaeth’, er hwylustod gweithredu ac addysgu. Nid yn unig y bydd y gegin newydd hon yn darparu man gweithio dymunol a naturiol, gyda synergedd dylunio, ond bydd hefyd offer hynod effeithlon a fydd yn apelio at y genhedlaeth ddigidol newydd. Bydd y gegin yn cynnwys uned optimeiddio ynni a thechnoleg rheoli llwythi, gyda’r opsiwn o ddefnyddio ynni adnewyddadwy drwy PV a gwefru batris allfrig, mae’r gegin wedi’i dylunio i ddarparu berfformiad o lefel sero net. Mae gan yr adeilad Ganiatâd Cynllunio ac mae'r holl ddyluniadau wedi'u cynnwys yn y Pecyn Gwahoddiad i Dendro (ITT).

Full notice text

CONTRACT NOTICE – NATIONAL

WORKS

1 Authority Details

1.1

Authority Name and Address


Snowdonia Hospitality & Leisure Limited

The Royal Oak & Waterloo Hotels, Holyhead Road, Betws-y-Coed,

Conwy

LL240AY

UK

Glenn Evans

+44 1690710219

ge@snowdoniahospitality.net

https://royaloakhotel.net
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Address from which documentation may be obtained

As in 1.1

1.3

Completed documents must be returned to:

As in 1.1

2 Contract Details

2.1

Title

Build of New Bulk Prep Kitchen

2.2

Description of the goods or services required

Lot 2 - Bulk Prep Kitchen, Royal Oak Hotel, Holyhead Road, Betws y Coed.

Project Overview

This project, Bulk Prep Kitchen Build & Fit Out, is a key project to be delivered as part of the North Wales Growth Deal (now Ambition North Wales). The aim of the North Wales Growth Deal is to build a more vibrant, sustainable, and resilient economy in North Wales,

The project sets out to future-proof tourism and hospitality skills provision and increase the commercial benefits from one of the best established and fastest growing sectors in the region.

Successfully delivered, it will stimulate collaboration between GLLM & key stakeholders to coordinate action on skills and product development, transforming growth of the tourism and hospitality sector in the region.

As a key stakeholder & spoke, Snowdonia Hospitality & Leisure Ltd will deliver a new Apprentice Accommodation Hub (Acorns) & state of the art bulk Prep Kitchen alongside decarbonisation of the existing hotel kitchen.

The Bulk Prep Kitchen paves the way towards a more sustainable future.

Decarbonisation and up to date installation of modern kitchen equipment will see a step change in the way kitchen apprentices learn about modern cooking methods and energy efficiencies. The Bulk Preparation kitchen will provide the separation of delivery and prepared supplies, follow a true food journey and focus on new roles at entry level positions. The aim is to create an ‘Out of Service’ model, for ease of operation and teaching. Not only will this new kitchen provide a pleasant and naturally light working area, with synergy of design, but it will also have highly efficient equipment appealing to the new digital generation. The kitchen will include energy optimisation unit and load management technology, with the option of utilising renewable energy via PV and off-peak battery charging, the kitchen has been designed to provide a net zero level of performance.

The building has Planning Permission & Architect designs are included in the Invitation to Tender (ITT) Pack.

.

Lot 2 – CEGIN PARATOI SWMP – GWESTY ROYAL OAK –FFORDD CAERGYBI, BETWS-Y-COED.

Trosolwg o'r Prosiect Mae'r prosiect hwn, CEGIN PARATOI SWMP Adeiladu a Gosod;

yn brosiect allweddol i'w gyflawni fel rhan o Fargen Twf Gogledd Cymru (Uchelgais Gogledd Cymru bellach). Nod Bargen Twf Gogledd Cymru yw adeiladu economi fwy bywiog, gynaliadwy a gwydn yng ngogledd Cymru.

Mae’r prosiect yn ceisio diogelu’r ddarpariaeth sgiliau twristiaeth a lletygarwch at y dyfodol a chynyddu’r buddion masnachol o un o’r sectorau sefydledig gorau ac sy’n tyfu gyflymafyn y rhanbarth.

Os cyflawnir hyn yn llwyddiannus, bydd yn ysgogi cydweithio rhwng GLLM a rhanddeiliaid allweddol i gydlynu camau gweithredu ar ddatblygu sgiliau a chynnyrch, gan drawsnewid twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth. Fel rhanddeiliad allweddol, bydd Snowdonia Hospitality & Leisure Ltd yn darparu Hyb Llety Prentisiaid (Acorns) a Chegin Paratoi o’r radd flaenaf ochr yn ochr â datgarboneiddio cegin bresennol y gwesty.

Bydd datgarboneiddio a gosod offer o cegin modern yn newid sylweddol yn y ffordd y mae prentisiaid cegin yn dysgu am ddulliau coginio modern ac effeithlonrwydd ynni.

Bydd y Gegin Paratoi yn darparu gwahanu cyflenwadau a chyflenwadau parod, yn dilyn taith fwyd dilys ac yn canolbwyntio ar rolau newydd mewn swyddi lefel mynediad. Y nod yw creu model ‘Allan o Wasanaeth’, er hwylustod gweithredu ac addysgu. Nid yn unig y bydd y gegin newydd hon yn darparu man gweithio dymunol a naturiol, gyda synergedd dylunio, ond bydd hefyd offer hynod effeithlon a fydd yn apelio at y genhedlaeth ddigidol newydd.

Bydd y gegin yn cynnwys uned optimeiddio ynni a thechnoleg rheoli llwythi, gyda’r opsiwn o ddefnyddio ynni adnewyddadwy drwy PV a gwefru batris allfrig, mae’r gegin wedi’i dylunio i ddarparu berfformiad o lefel sero net.

Mae gan yr adeilad Ganiatâd Cynllunio ac mae'r holl ddyluniadau wedi'u cynnwys

yn y Pecyn Gwahoddiad i Dendro (ITT).

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=141461.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Notice Coding and Classification

31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
44000000 Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus
45000000 Construction work
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Total quantity or scope of tender

A summary of the Works is included within the ‘Specification’, as is a list of further documentation available to download including design information for the works and supporting documentation

Scope of works range from £350,000 - £420,000 inclusive of VAT

3 Conditions for Participation

3.1

Minimum standards and qualification required

Bidders are required to also complete the following as part of their tender:

A A quantified Social Value Proposal (see ‘Quantitative Social Value Proposal’); and

B Evidence describing how the social value being offered will be delivered against each of the measures offered (see ‘Qualitative Social Value Proposal’).

4 Administrative Information

4.1

Type of Procedure

Single stage

4.2

Reference number attributed to the notice by the contracting authority

Bulk Prep RO

4.3

Time Limits

Time-limit for receipt of completed tenders
    24-07-2024  Time  16:00

Estimated award date
 12-08-2024

4.5

Language or languages in which tenders or requests to participate can be drawn up

EN 

4.6

Tender Submission Postbox

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Other Information

5.1

Additional Information

Tenderers must comply with the ITT Instructions Document which is available to download as part of the Bulk Prep Kitchen Pack.

(WA Ref:141461)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please see Annex 3&5 - All Growth Deal funded projects must include a Social Value weighting (not below 15%) as part of the tender process and will form part of the evaluation before contracts are awarded.

5.2

Additional Documentation

Bulk Prep Architect Tender Pack 13.6.24
Barnard Engineering
Appendix A_Schedule of Tender Drawings_Bulk Preparation Kitchen_12 June 2024
Appendix C_Planning Consent_Royal Oak_19284-108624
Appendix D - Royal Oak Kitchens - Geotechnical Ground Investigation Report
2693_Form Of Tender_Royal Oak Bulk Prep Kitchen_12 June 2024
Appendix B _Bulk Preparation Kitchen _Contract Amendments_12 June 2024
Appendix B_ Sub Contractor Warranty_12 June 2024
Appendix G_Defect Notification Procedures_12 June 2024
2693_Bulk Preparation Kitchen_Royal Oak - ITT Introductory Document_12 June 2024
2693_Bulk Preparation Kitchen_Royal Oak - ITT Instructions_12 June 2024
2693_Section 1_Contents and Flysheets_Royal Oak_Bulk Preparation Kitchen_12 June 2024
2693_Section 1_Preliminaries_Royal Oak_Bulk Preparation Kitchen_12 June 2024
2693_Section 3_Tender Pricing Schedule_Royal Oak_Bulk Preparation Kitchen_12 June 2024
2693_Section 3_ Schedule of PC & Provisional Sums_12 June 2024
Annex 3 Social Value Critiera - (TOMs)
Annex 5- Social Value Criteria Guide
Annex 4 - Anti Collusion Certificate

5.3

Publication date of this notice

 14-06-2024

Coding

Commodity categories

ID Title Parent category
44000000 Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus Materials and Products
45000000 Construction work Construction and Real Estate
31000000 Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Technology and Equipment

Delivery locations

ID Description
1013 Conwy and Denbighshire

Alert region restrictions

The buyer has restricted the alert for this notice to suppliers based in the following regions.

ID Description
There are no alert restrictions for this notice.

About the buyer

Main contact:
ge@snowdoniahospitality.net
Admin contact:
N/a
Technical contact:
N/a
Other contact:
N/a

Further information

Date Details
17/06/2024 12:58
ADDED FILE: Trosolwg o'r Prosiect
Cegin ParatoiTrosolwg o'r Prosiect (fersiwn CY)
17/06/2024 14:53
ADDED FILE: DWG tender pack
DWG Tender Pack
25/06/2024 14:57
ADDED FILE: NBS Updated
Project Specification
Tender Updated 25.6.24
18/07/2024 07:04
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 24/07/2024 16:00 to 31/07/2024 16:00.

ANW has given permission to extend for more detailed tenders to be completed.

Postbox

The awarding buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Tender Submission Postbox facility.

Submit your tender response electronically in a secure environment.

To create an electronic response please click the "Add to my interest list" button at the top of the page.

For more information on the Postbox Facility please refer to the user guide:

Q&A

Ask the buyer any questions you may have relating to this notice. To ask the buyer a question or questions please click the "View Questions and Answers" button.

Additional Documents

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Current documents

xls
xls27.00 KB
This file may not be accessible.
pdf
pdf30.73 KB
This file may not be accessible.
pdf
pdf87.99 KB
This file may not be accessible.
pdf
pdf618.02 KB
This file may not be accessible.
pdf
pdf328.60 KB
This file may not be accessible.
pdf
zip
zip6.54 MB
This file may not be accessible.
pdf
pdf30.48 KB
This file may not be accessible.
pdf
pdf
pdf23.37 KB
This file may not be accessible.
zip
zip1.75 MB
This file may not be accessible.
zip
zip83.75 MB
This file may not be accessible.
docx
docx16.46 KB
This file may not be accessible.
pdf
pdf363.00 KB
This file may not be accessible.
xlsx
xlsx64.95 KB
This file may not be accessible.

Replaced documents

There are no previous versions of these documents.


0800 222 9004

Lines are open 8:30am to 5pm Monday to Friday.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.