Sell2Wales.gov.wales uses cookies which are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to help us improve government digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.

Accept cookies Cookie Settings

Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Mae Keolis Amey Wales Cymru Ltd (KAWCL) wedi'i benodi gan Weinidogion Cymru fel gweithredwr a Partner datblygu ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru &Gororau  drwy gytundeb Grant 15 mlynedd (Contract). Gweithrediadau Keolis Amey cyfyngedig (sy'n gweithredu fel Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau rheilffyrdd) yw’r cwmni gweithredu trenau wedi’i redeg gan KAWCL, gyda’r ffocws ar gyflawni'r agweddau gweithredol ar y cytundeb grant

Mae Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau rheilffyrdd yn ymrwymedig i weithredu y masnachfraint teithwyr rheilffyrdd Cymru a'r Gororau,   gan ddarparu teithiau diogel i filiynau o deithwyr bob blwyddyn.  Tra rydym yn gweithio tuag at ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf mewn rheilffyrdd trwm, yr ydym yn ymwybodol o'r angen i sicrhau bod ein gwasanaethau ategol a chymorth contract yn lleihau eu heffaith amgylcheddol a sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl
O dan delerau'r Cytundeb Grant, mae Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd yn darparu'r canlynol:

1. Gweithredwr Trenau: Darparu gwasanaethau fel y Cwmni Gweithredu Trenau (TOC) ar gyfer yr holl wasanaethau rheilffordd ar  draws holl rwydwaith rheilffyrdd Cymru a'r Gororau.
2. Rheolwr Seilwaith Rheilffyrdd: Gweithredu fel Rheolwr Seilwaith (ee sy'n gyfrifol am sefydlu a chynnal seilwaith rheilffyrdd) ar gyfer rheilffyrdd Core Valley Line (CVL) (y cyfrifoldeb o drosglwyddo o Network Rail i Wasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru).
3. Darparu gwelliannau i rwydwaith Cymru a Thrawsffiniol: Darparu tua £ 150m o raglen gwaith cyfalaf ar gyfer gwelliannau i orsafoedd mewn 196 o orsafoedd ledled Cymru, gan gynnwys gorsafoedd newydd posibl yn Ystad Trefforest a Gabalfa. Mae'r rhaglen yn cynnwys uwchraddio a gwella i:
Cyfleusterau'r orsaf, gan gynnwys ystafelloedd aros, cysgodfannau, toiledau, sgriniau gwybodaeth i gwsmeriaid, sgriniau gwybodaeth ddigidol a TCC wedi'i fonitro
Cyfleusterau manwerthu gorsafoedd
Hygyrchedd
parcio ceir
mannau cymunedol
peiriannau tocynnau, offer tocynnaumart a phyrth newydd
storio beiciau
Cynlluniau celf a gwyrdd
Mae gan Trafnidiaeth Cymru weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac annog a chreu cyfleoedd i gyflenwyr lleol, busnesau bach a chanolig a mentrau trydydd sector. Felly, bydd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd yn ymgysylltu â chyflenwyr o bob maint wrth ddarparu'r gwasanaethau o dan y Cytundeb Grant.

I gael gwybodaeth am gyfleoedd posibl gyda Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd, cyfeiriwch at y ddolen ganlynol:
https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=19204

Trafnidiaeth Cymru
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

For details of the icons used please see Icons Explained.

DateDetails
23/09/2020
Low value notice below the EU thresholds Additional documents attached to notice. Postbox can be used for notice. 
Short Formation Reporting
Reference No: SEP345725
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 27-Oct-20
Notice Type: Contract Notice
31/10/2019
Low value notice below the EU thresholds 
Station deep cleans
Reference No: OCT314316
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice
31/10/2019
Low value notice below the EU thresholds 
specialist to design maps to help improve customer experience
Reference No: OCT314315
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice