This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our Privacy Notice. Accept Cookies

Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited

Mae Keolis Amey Wales Cymru Ltd (KAWCL) wedi'i benodi gan Weinidogion Cymru fel gweithredwr a Partner datblygu ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru &Gororau  drwy gytundeb Grant 15 mlynedd (Contract). Gweithrediadau Keolis Amey cyfyngedig (sy'n gweithredu fel Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau rheilffyrdd) yw’r cwmni gweithredu trenau wedi’i redeg gan KAWCL, gyda’r ffocws ar gyflawni'r agweddau gweithredol ar y cytundeb grant

Mae Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau rheilffyrdd yn ymrwymedig i weithredu y masnachfraint teithwyr rheilffyrdd Cymru a'r Gororau,   gan ddarparu teithiau diogel i filiynau o deithwyr bob blwyddyn.  Tra rydym yn gweithio tuag at ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf mewn rheilffyrdd trwm, yr ydym yn ymwybodol o'r angen i sicrhau bod ein gwasanaethau ategol a chymorth contract yn lleihau eu heffaith amgylcheddol a sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl
O dan delerau'r Cytundeb Grant, mae Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd yn darparu'r canlynol:

1. Gweithredwr Trenau: Darparu gwasanaethau fel y Cwmni Gweithredu Trenau (TOC) ar gyfer yr holl wasanaethau rheilffordd ar  draws holl rwydwaith rheilffyrdd Cymru a'r Gororau.
2. Rheolwr Seilwaith Rheilffyrdd: Gweithredu fel Rheolwr Seilwaith (ee sy'n gyfrifol am sefydlu a chynnal seilwaith rheilffyrdd) ar gyfer rheilffyrdd Core Valley Line (CVL) (y cyfrifoldeb o drosglwyddo o Network Rail i Wasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru).
3. Darparu gwelliannau i rwydwaith Cymru a Thrawsffiniol: Darparu tua £ 150m o raglen gwaith cyfalaf ar gyfer gwelliannau i orsafoedd mewn 196 o orsafoedd ledled Cymru, gan gynnwys gorsafoedd newydd posibl yn Ystad Trefforest a Gabalfa. Mae'r rhaglen yn cynnwys uwchraddio a gwella i:
Cyfleusterau'r orsaf, gan gynnwys ystafelloedd aros, cysgodfannau, toiledau, sgriniau gwybodaeth i gwsmeriaid, sgriniau gwybodaeth ddigidol a TCC wedi'i fonitro
Cyfleusterau manwerthu gorsafoedd
Hygyrchedd
parcio ceir
mannau cymunedol
peiriannau tocynnau, offer tocynnaumart a phyrth newydd
storio beiciau
Cynlluniau celf a gwyrdd
Mae gan Trafnidiaeth Cymru weledigaeth o greu etifeddiaeth barhaol yng Nghymru ac annog a chreu cyfleoedd i gyflenwyr lleol, busnesau bach a chanolig a mentrau trydydd sector. Felly, bydd Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd yn ymgysylltu â chyflenwyr o bob maint wrth ddarparu'r gwasanaethau o dan y Cytundeb Grant.

I gael gwybodaeth am gyfleoedd posibl gyda Trafnidiaeth Cymru Gwasanaethau Rheilffordd, cyfeiriwch at y ddolen ganlynol:
https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=19204

Trafnidiaeth Cymru
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

For details of the icons used please see Icons Explained.

DateDetails
27/12/2019
Notice published in European Journal Additional documents attached to notice. Postbox can be used for notice. Suitable for consortia bidding 
TfW Vegetation Management and Fencing (VF) Framework
Reference No: DEC320982
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 31-Jan-20
Notice Type: 02 Contract Notice
20/12/2019
Low value notice below the EU thresholds 
Enabling works associated with new and replacement Ticket Vending Machines (TVMs) and Platform Vali
Reference No: DEC320494
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Contract Award Notice
20/12/2019
Low value notice below the EU thresholds Additional documents attached to notice. Postbox can be used for notice. 
Enabling works associated with new and replacement Ticket Vending Machines (TVMs) PVALs Phase 2
Reference No: DEC320372
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 31-Jan-20
Notice Type: Contract Notice
07/11/2019
Low value notice below the EU thresholds Additional documents attached to notice. Postbox can be used for notice. 
Deep Cleaning of stations
Reference No: NOV315449
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 22-Nov-19
Notice Type: Contract Notice
31/10/2019
Low value notice below the EU thresholds 
Station deep cleans
Reference No: OCT314316
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice
31/10/2019
Low value notice below the EU thresholds 
specialist to design maps to help improve customer experience
Reference No: OCT314315
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice
16/10/2019
Low value notice below the EU thresholds 
lockable display unitis
Reference No: OCT312502
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice
11/10/2019
Low value notice below the EU thresholds Additional documents attached to notice. Postbox can be used for notice. 
Enabling works associated with new and replacement Ticket Vending Machines (TVMs) and Platform Vali
Reference No: OCT312116
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 06-Nov-19
Notice Type: Contract Notice
27/09/2019
Low value notice below the EU thresholds Additional documents attached to notice. Postbox can be used for notice. 
winter weather clearing
Reference No: SEP310539
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 28-Oct-19
Notice Type: Contract Notice
25/09/2019
Low value notice below the EU thresholds Additional documents attached to notice. Postbox can be used for notice. 
Stock and Crew Replacement
Reference No: SEP310259
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 24-Nov-19
Notice Type: Contract Notice
16/09/2019
Low value notice below the EU thresholds 
Infotainment for customers
Reference No: SEP309146
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice
20/08/2019
Low value notice below the EU thresholds 
Facilities Management Contract
Reference No: AUG306190
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice
13/08/2019
Low value notice below the EU thresholds 
Business Continuity and crisis management
Reference No: AUG305327
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice
12/08/2019
Low value notice below the EU thresholds 
EXTERNAL REDECORATION OF STATION PREMISIS
Reference No: AUG305080
Published By: Keolis Amey Operations / Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Deadline Date: 
Notice Type: Speculative Notice