Sell2Wales.gov.wales uses cookies which are essential for the site to work. We also use non-essential cookies to help us improve government digital services. Any data collected is anonymised. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.

Accept cookies Cookie Settings

Trafnidiaeth Cymru

Cwmni dielw a berchnogir yn llawn ac a sefydlwyd i roi cymorth ac arbenigedd i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phrosiectau trafnidiaeth yng Nghymru ydym ni.
Rydym yn un o’r rhai sy’n cyflawni elfennau o weledigaeth Llywodraeth Cymru i greu system drafnidiaeth integredig drawsnewidiol yng Nghymru, gan ddarparu trafnidiaeth ddiogel, fforddiadwy a chynaliadwy o safon uchel ar gyfer pawb.
Rydym ar hyn o bryd yn cynllunio a chynnal prosiect gaffael ar gyfer Gwasanaeth Rheilffordd nesaf Cymru a’r Gororau a’r Metro ar ran Llywodraeth Cymru.

Cysylltwch â ni:
Trafnidiaeth Cymru
Ty Southgate,
Wood Street,
Caerdydd,
CF10 1EW

E-bost: contact@transportfor.wales

Dilynwch ni ar Twitter: @transport_wales

I gael rhagor o wybodaeth amdanom gweler y dudalen ganlynol: http://gov.wales/topics/transport/transport-for-wales/?lang=cy
I weld ein holl hysbysiadau caffael: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA50685

 
Mae Trafnidiaeth Cymru wrthi ar hyn o bryd yn canlyn arni â gwaith i benodi Partneriaid Cyflawni Seilwaith (IDP)

Mae Hysbysiad Dangosol Cyfnodol a gyhoeddwyd ar wefan GwerthwchiGymru yn ymwneud â Chyfleoedd Dylunio ac Adeiladu ar ffurf Ymwneud Cynnar gan Gontractwr (ECI) sy’n deillio o’r rhaglen Metro a gellir ei weld yma: https://www.gwerthwchigymru.llyw.cymru/search/show/search_view.aspx?ID=JUL145212

Mae’r gofyniad yn cynnwys:
– Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw cyflenwad trydan
– Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw prosiectau gwaith sifil
– Dylunio, adeiladu a chynnal a chadw addasiadau i’r rheilffordd barhaol

Bydd cyfleoedd pellach yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen prosiectau hon.

Mae arloesi’n fater allweddol ac yn unol â Strategaeth Arloesi Llywodraeth Cymru rydym yn annog cyflenwyr i gysylltu â syniadau arloesol sydd ar gael trwy Fwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd ac Innovate UK.

Ceir rhagor o wybodaeth yma:
Bwrdd Diogelwch a Safonau’r Rheilffyrdd: Rail technical strategy solutions catalogue.pdf

Innovate UK: Innovate UK Guide

Cliciwch yma am gyflwyniadau o'r digwyddiad chodi ymwybyddiaeth Gwasanaethau Rheilffyrdd a Datblygiad Metro a gynhelwyd ar 22 Mawrth yn Llanelwy: https://www.sell2wales.gov.wales/info/InfoCentre.aspx?ID=14040

Trafnidiaeth i Gymru Gwasanaethau Rheilffordd /Gweithrediadau Keolis Amey Limited
Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey Keolis Limited
Trafnidiaeth i Gymru - Llinellau Craidd y Cymoedd

For details of the icons used please see Icons Explained.

DateDetails
07/04/2021
Notice published in European Journal eTenderwales is used for this notice. Suitable for consortia bidding Relates to a project/programme financed by EU Funds 
Main part Steel & Circular Hollow Material FW for Railway Overhead Line Electrification
Reference No: APR362009
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 10-May-21
Notice Type: 02 Contract Notice
26/03/2021
Notice published in FTS eTenderwales is used for this notice. Suitable for consortia bidding 
Troughing and Minor Line Side Civils Works
Reference No: MAR361469
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 30-Apr-21
Notice Type: 02 Contract Notice
09/02/2021
Notice published in FTS eTenderwales is used for this notice. Suitable for consortia bidding 
AsBo and NoBo consultants
Reference No: FEB358628
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 11-Mar-21
Notice Type: 02 Contract Notice
24/09/2020
Notice published in European Journal Additional documents attached to notice. 
Core Valley Lines (CVL) Material Supply Framework for Railway Overhead Line electrification
Reference No: SEP345914
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 
Notice Type: 01 Prior Information Notice (PIN)
27/08/2020
Notice published in European Journal Additional documents attached to notice. 
Depreciated Replacement Cost Valuation
Reference No: AUG343291
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 
Notice Type: 01 Prior Information Notice (PIN) - For reducing Time Limits
03/08/2020
Notice published in European Journal Additional documents attached to notice. 
Transport for Wales Virtual Proprietary Customer Panel
Reference No: AUG340802
Published By: Transport for Wales
Deadline Date: 
Notice Type: 01 Prior Information Notice (PIN)